Språkskolen Allora, kurs i italiensk

Om vår metode, kursnivåer og andre spørsmål

linearossa

Ofte stilte spørsmål

Hva er fordelen med å lære seg et annet språk, og hvorfor italiensk?

Det finnes mange gode grunner til å lære seg et nytt språk, og spesielt italiensk. Her er noen av dem:

Hva er fordelen med å lære italiensk av en italiener?

Det finnes mange fordeler ved å lære språket av en italiener. Først og fremst lærer du riktig uttale; du får innblikk i italiensk kultur, du lærer fra noen som selv behersker de viktigste forskjellene mellom de to språkene. Selv om våre lærere kommer fra Italia, snakker de også norsk, de fleste av dem flytende, og du har alltid mulighet til å få en forklaring på ditt eget språk. Selvfølgelig er det ikke nok å være italiener, våre lærere må også ha en solid kompetanse. Alle lærere, inkludert de som har erfaring fra andre språkskoler, gjennomgår en grundig og omfattende opplæring, som har til mål å styrke deres faglige og pedagogiske kompetanse. Lærerne er også pålagt å følge et detaljert læringsprogram for hver kurskveld, slik at minst mulig blir overlatt til improvisasjon.

Skal læreren snakke italiensk allerede fra den første kurskvelden?

Det er viktig at læreren bruker det italienske språket med sine studenter. Dette blir resultatet av en prossess som starter allerede fra første kurskveld. På grunnkurset bruker læreren norsk for å forklare språkets oppbygning, og går etterhvert over til "lett å forstå" italiensk, slik at studentene venner seg til språket uten å merke noen stor overgang.

Hvorfor bruker dere eget kursmateriell?

Vi har opplevd at det kan være vanskelig å finne gode lærebøker som egner seg til studenter som ikke har forkunnskaper i grammatikk. Lærebøkene som finnes på markedet, er ofte en norsk utgave av bøker som er gitt ut for å undervise italiensk til brukere som har andre språk enn norsk som morsmål. Resultatet er for mye fokus på ting som er meget lett å forstå, og for lite fokus på andre deler av vårt språk som er vanskeligere å forstå for nordmenn. På grunn av dette ble vi nødt til å utarbeide vårt eget kursmateriell, som er resultatet av mer enn 10 års erfaring i italiensk språkundervisning til norsktalende brukere.

Hva slags undervisningsmetode bruker dere?

Vi bruker en progressiv metode, basert på Noam Chomskys teori om at alle mennesker har et felles grunnlag for å lære seg et språk, og at det er visse fellestrekk som alle verdens språk deler. Denne metoden gjør vårt italienskkurs tilgjengelig for alle, uansett alder, utdanning eller forståelse for grammatiske begrep. Det er faktisk ingen krav til forkunnskap for å delta på et kurs med oss. Gjennom denne metoden, som kan kalles LEGO-kloss-metoden, lærer du å kjenne alle elementer som brukes for å bygge opp setninger (=klosser) og hvordan disse settes sammen (=grammatikk og semantikk). Du lærer først å gi et navn til alt som er rundt deg (=navnord), deretter lærer du å gi et navn til alle handlinger i din hverdag (=verb), for å kunne - allerede etter den første kurskvelden - klare å uttrykke enkelte setninger, som for eksempel å fortelle om deg selv, om hvor du bor, hva du jobber med og hvilke språk du snakker. Deretter lærer du å stille spørsmål, å sette opp setninger, samtidig som du lærer å forstå hva de andre sier. På de høyere nivåene tar vi i bruk en mer intuitiv metode, hvor lærerne bruker kun italiensk på kurset og stimulerer den muntlige produksjonen i hver student, med hjelp av diverse aktiviteter, som for eksempel teater, språk- og rollespill. Vi tror at den følelsen av å mestre et fremmedspråk allerede etter de første kurskveldene, er den beste oppmuntring en student kan få!

Er det vanskelig å lære seg italiensk?

Bortsett fra engelsk, nederlandsk og andre skandinaviske språk - er italiensk blant de letteste språk å lære for nordmenn. Norsk og engelsk bruker dessuten mange gloser som stammer fra italiensk (og latin), og er derfor lett å kjenne igjen ord, struktur og mange uttrykk. Dessuten leses italiensk som det skrives, og er et språk veldig lett å uttale for en nordmann.

Er det mye grammatikk?

Vi er av den oppfatning at man lærer ikke et språk med å fokusere kun på grammatikk, for mye grammatikk kan også bringe til uønskede resultater, dvs. studenter som ikke vil snakke, fordi de er redde for å snakke feil. Grammatikken er uansett viktig i den forstand at den hjelper å forstå hvordan språket er bygget opp, og hvordan alle elementene settes sammen. Grammatikken må sees som et hjelpemiddel og ikke som mål, og blir forklarte på våre kurs på en enkel måte, slik at alle, også de som husker den dårlig fra skolen, føler seg inkludert, og kan dra nytte av den.

Hvorfor er deres italienskkurs en fritidsaktivitet?

Vi synes at det skal være gøy å lære seg et nytt språk, uten å glemme det sosiale aspektet av å delta på et italienskkurs, dvs. å bli kjent med andre italiaelskere, og utveksle erfaringer og opplevelser med dem. Vårt kurs er altså en fritidsaktivitet i den forstand at våre studenter ikke skal oppleve angst eller kjede seg på kurset. Den største oppgaven våre lærere har, er å formidle kunnskap på en aktiv måte. Våre studenter skal ikke lytte passivt til en gammeldags lærer, spesielt etter en lang dag på jobb. Læreren skal klare å engasjere alle studenter. Også på grunn av dette, fortsetter mange studenter å praktisere italiensk med oss. Mange synes at en kursdag med Allora er høydepunktet i uken, og kurset er blitt en hobby og en vane i mange studenters hverdag.

Hvor gammel må man være for å delta på deres italienskkurs?

Det finnes ingen aldergrense, på våre kurs har vi hatt studenter fra 12 til 90 år. Vi anbefaler uansett at barn under 14 år deltar på kurset sammen med en voksen.

Hvilket nivå skal jeg velge? (Om våre kursnivåer)

For det som angår det faglige innholdet, tilsvarer våre nivåer de som er beskrevet i det felles europeiske rammeverket (også kjent som EUROPASS). Vi prøver så godt vi kan å sette sammen en klasse som består av studenter som befinner seg på samme nivå, selv om dette kan ofte være en utfordring, siden noen blir flinkere med å snakke, mens andre er mer interessert i å forstå enn i å snakke perfekt italiensk. Du kan ta kontakt med oss for å prøve forskjellige nivåer (*). Husk også at et kurs på (vårt) nivå A2, er et kurs for studenter som behersker italiensk på et EUROPASS´ nivå A1, og som ønsker å komme seg på et EUROPASS A2. Det samme prinsippet gjelder også de øvrige nivåer.
(*) For å kunne benytte deg av denne muligheten må du være påmeldt på et kursnivå. Det er ikke nødvendig å melde seg på for å prøve de høyere nivåene (fra B2 og oppover). Gå til kursplan og påmeldingsskjema.

lineag
NIVÅ BESKRIVELSE HVA LÆRER JEG PÅ KURSET?
A1.a Dette er et grunnkurs for 100 % nybegynnere. Velg dette nivået dersom du ikke kan italiensk fra før, selv om du reiser ofte til Italia, og kan noen få ord og uttrykk. Å fortelle om meg selv; å beskrive ting som er rundt meg; å bygge opp setninger samt stille spørsmål; å bestille mat, reservere et bord o.l.; å fortelle om hendelser i fortid (i går, forrige ferie...).
 
A1.b Velg dette nivået dersom du kan snakke om deg selv, dersom du kan fortelle om ting du har opplevd i fortid (i går, forrige helg, siste sommerferie), og dersom du kan forstå noen som snakker tydelig og langsomt om seg selv. Å beskrive en situasjon i fortid (imperfetto); å lese en bok på italiensk, å forstå folk som snakker tydelig italiensk med meg.
 
A2 Velg dette nivået dersom du kan lese enkelte tekster, forstå sammenhengen i en konversasjon med en person som snakker tydelig, og dersom du kan fortelle om dine planer i fremtid. På dette nivået skal jeg: trene konversasjon i forskjellige sammenhenger; utvide mitt ordforråd; trene bøyning av verb; fortelle om mine planer (futuro) og ønsker (condizionale).
 
B1 Velg dette nivået dersom du kan lese en lydbok med minst 1000 gloser, forstå sammenhengen i en konversasjon med en italiener, og dersom du kan fortelle om dine planer og ønsker i fremtid. På dette nivået skal jeg: trene konversasjon i forskjellige sammenhenger; utvide mitt ordforråd; trene bøyning av verb; fortelle om mine planer (futuro) og ønsker (condizionale).
 
B2 Scegli questo livello se riesci a leggere - senza difficoltà - dei libri scritti in italiano semplice, se riesci a seguire una conversazione su argomenti che conosci e se sai parlare dei tuoi desideri e dei tuoi sogni. Imparo a leggere e a riassumere dei testi complessi e a riconoscere i modi dire della lingua italiana.
 
C1 Puoi scegliere questo livello se sei in grado di seguire una conversazione basata anche su un tema astratto, se conosci il significato dei modi di dire più usati nella lingua italiana e se riesci a parlare, con semplicità, di argomenti che conosci. Imparo a utilizzare le locuzioni avverbiali e le espressioni idiomatiche tipiche dell’italiano parlato.
 
C2 Scegli questo livello se sei in grado di esprimere le tue opinioni, se riesci a seguire un programma televisivo o radiofonico, se riesci a leggere un libro o, in generale, se hai già una discreta padronanza della lingua italiana. Imparo a usare in modo corretto le preposizioni e i pronomi e a formulare un pensiero ipotetico (congiuntivo).
 
C+ Questo è un gruppo di sola conversazione. In questo gruppo hai la possibilità di continuare a praticare l´italiano.
lineag

Jeg kan allerede litt italiensk, kan jeg melde meg på nivå A1.b?

Dersom du kun kan noen få ord og faste uttrykk, anbefaler vi at du melder deg på et kurs for 100 % nybegynner (A1). Hvis du deltok på et italiensk språkkurs tidligere, eller hvis du har studert italiensk på egen hånd (og behersker bruk av fortidsform passato prossimo), eller hvis du kan grammatikken til et annet latinsk språk (spesielt fransk), kan du trygt melde deg på nivå A1.b. Vi kan også gi deg mulighet til å prøve to eller flere nivåer i løpet av de første tre ukene, slik at du - med hjelp fra vår lærer - senere kan velge på hvilket nivå du ønsker å fortsette.

Får jeg en attest, er det en eksamen jeg må ta?

Etter at du har fullført et kurs, dvs. etter at du har deltatt på 70% av undervisningen, kan du søke et kursbevis hvor vi bekrefter at du har deltatt på et kurs med oss, hvor lenge dette varte, og hva du lærte på kurset. På våre italienskkurs er det ingen eksamen, derfor får du ingen karakter. Kursbeviset koster kr. 400,- som refunderes ved påmelding til et av våre kurs i gruppe. Språkferdigheter kan nå enklere bevises med egenerklæring (språkpasset) som baserer seg på det felles europeiske rammeverket for beskrivelse av språkferdigheter. Annen sertifisering er kun nødvendig dersom du ønsker å starte å studere ved et universitet i Italia (eller i den italienske delen av Sveits), og utføres av kun to universiteter, Universitet i Perugia (CELI) og Universitet i Siena (CILS). Deltagelse på alle nivåer i vårt italienskkurs, kan gi deg et solid grunnlag for å kunne forberede eksamen ved disse institusjoner.

Hvor lang tid tar det å lære seg å snakke flytende italiensk?

Nordmenn har alltid et høyt ambisjonsnivå når de starter å lære et nytt språk. Dette skaper press på oss lærere, og det stimulerer oss til å yte maksimalt. Progresjon er også avhenging av hvor mye tid du klarer å sette av til hjemmetrening, og hvor ofte du blir eksponert overfor språket, med for eksempel hyppige opphold i Italia. Her i Norge må du beregne minst en og en halv time i uken til hjemmetrening, i tillegg til klasseundervisning. Ved klasseundervisning skal du gå gjennom en læringsprosess som består av tre faser: 1) du forstår og lærer å gjenkjenne; 2) du tar i bruk det du lærer; 3) du starter å mestre språket. Husk å ikke kreve for mye av deg selv, og at noen blir flinkere med snakke, mens andre blir bedre i å forstå. En gyllen regel i kommunikasjon er dessuten ikke å snakke riktig, men å forstå og bli forstått.

Etter at jeg har lært meg italiensk, hvordan kan jeg holde språket vedlike?

Den beste måten for å vedlikeholde din italiensk er å ofte reise til Italia, enda bedre er det hvis du har lange opphold, og får italienske venner som ikke snakker engelsk. Vi har en studentforening som består av tidligere studenter. Foreningen samarbeider med andre organisasjoner, som har som har som mål å fremme bruk av det italienske språket i utlandet, og arrangerer forskjellige aktiviteter (visning av filmer, foredrag, fester …osv). Ta kontakt med oss dersom du ønsker å starte et lag i din by.

Hva skjer hvis jeg ikke kan delta på alle kurskvelder?

Vi lever alle travle liv, og det kan skje at man mister én eller flere kurskvelder, spesielt når man velger gruppe- eller klasseundervisning med fast kursplan. Derfor har vi utviklet et nettbasert kursmateriell. Våre studenter har tilgang til et reservert område, hvor de kan lese et detaljert sammendrag av den leksjonen de har mistet. Dessuten får alle deltagere personlig oppfølging fra læreren, som sender en oppsummering pr. e.post til de som ikke kan møte opp på kurset. Våre lærere starter uansett hver undervisningstime med å konsolidere det som ble gjort den forrige kurskvelden.

Informasjon om personvern (bruk av cookies).

De aller fleste moderne nettsider benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva "cookies" er. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at Allora informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte "cookie paragrafen" (§ 2-7b) sier følgende:
Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
    •    utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett;
    •    som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.
Ved å bruke allora.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. "Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies. Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Allora. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.


For mer informasjon,ta kontakt med oss!

 navn  
 mobilnr.  
 epost  

  
linearossa